Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 22

Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 28
Parlement van de Toekomst - Een Manifest van jong Amsterdam
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /domains/parlementvandetoekomst.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 186

Commons en nieuwe machtsverhoudingen

Programma

Tijd: 19:30 – 20:30
Datum: 14 mei 2020
Voertaal: Engels

Een veel gehoorde kritiek op zowel de Europese Unie als lokale overheden is hun hoge bureaucratisch gehalte en de moeilijk te doorgronden besluitvormingsprocessen die ver afstaan van de leefwereld van burgers.  Door heel Europa heen zijn er de laatste jaren dan ook bottom-up initiatieven ontstaan om de samenleving democratischer in te richten en burgers een grotere rol te laten spelen in publieke besluitvorming.

Een van deze bewegingen is die van de commons. De kernopgave van de commons-beweging is om mensen op een democratische manier hun eigen leefomgeving vorm te laten geven. Daarnaast streven zij om naast de overheid en de markt juist burgers serieus te nemen, als hoeder van gemeenschappelijke goederen en het algemeen belang. Er is sprake van een veranderde samenleving waarin mensen mondiger zijn en de uitdagingen waarvoor we staan complexer. In deze samenleving is het van belang om de kracht en kennis van burgers serieus te nemen en om samen met de overheid en het bedrijfsleven aan oplossingen te werken die passen bij ieders leefomgeving.

Voorbeelden van de commons-beweging zijn:

  • De open source-beweging waarin technologische ontwikkelingen open worden doorontwikkeld en gedeeld met ieder die er gebruik van wil maken.
  • Gemeenschappelijke energiesystemen waarin burgercollectieven of coöperaties hun eigen energie opwekken en de inkomsten investeren in de buurt.
  • Lokale voedselketens waarin gemeenschappen op zelfvoorzienende wijze voedsel produceren zonder tussenkomst van kapitaal.
  • De open kennis-beweging waarin wetenschappers en de farmaceutische industrie (biomedische) kennis vrijelijk delen als een publiek goed.
  • Het ‘Co-city model’ waarin bewoners als stakeholder meebeslissen over de publieke ruimte in de stad en het recht hebben om gemeenschappelijke zaken zoals sociale woningbouw of pleinen mede te beheren als zij dit beter kunnen dan de gemeente of de markt.

Tijdens deze sessie van het Parlement van de Toekomst verkennen we wat het potentieel is van de commons-beweging om nieuwe machtsverhoudingen te creëren die noodzakelijk zijn voor een duurzame en democratische toekomst. 

Dit doen we met de volgende gastsprekers:

> Sophie Bloemen (directeur van Commons Network)
> Menno Houtstra (initiatiefnemer van de Kaskantine)

The Future of Europe: How the Commons can Revitalise Europe

Terugkijken:

Over Parlement van de Toekomst