Editie 2020

Parlement van de Toekomst
Editie 2020

Het Parlement van de Toekomst bestaat uit een groep jonge Amsterdammers (18-25 jaar) die samen een statement maken voor een leefbare toekomst.

Vanaf 7 mei 2020 kwam het Parlement van de Toekomst vijf keer online samen, ondersteund door inspirerende gastsprekers uit de praktijk en een digitale stemtool. Vijf thema’s stonden centraal:

  • de toekomst van grondrechten
  • commons en nieuwe machtsverhoudingen
  • een klimaatrechtvaardige samenleving
  • de toekomst van onderwijs
  • vrijheid in een digitale wereld

Het Parlement van de Toekomst heeft deze thematiek omgezet in toekomstvisies en concrete handelingsperspectieven. Met als doel om zowel hun eigen dagelijks leven in de stad en die van toekomstige generaties te verbeteren delen zij hun oproep tot actie met politieke vertegenwoordigers op Europees en stedelijk niveau.

Een Toekomst Manifest van jong Amsterdam.

Lees het Manifest

Over Parlement van de Toekomst

Opzoek naar de 2022 editie?