Een klimaatrechtvaardige samenleving

Programma

Tijd: 19:30 – 20:30
Datum: 21 mei 2020
Voertaal: Engels

Klimaatverandering wordt gezien als dé uitdaging van de 21ste eeuw.  Wereldwijd gaan scholieren en jonge activisten de straat op voor klimaatactie. Inmiddels staat het klimaat hoog op de politieke agenda’s. Met de European Green Deal wil de Europese Unie de komende jaren 1.000 miljard euro investeren in de vergroening, en het uitstootvrij maken, van de Europese economie. Ook steden zoals Amsterdam maken ambitieuze plannen om de stad aardgasvrij te maken, afvalstromen her te gebruiken en de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De sleutelwoorden in dit debat zijn ‘circulariteit’, ‘duurzaamheid’ en ‘energietransitie’.

De klimaatcrisis zet echter ook een ander vraagstuk op scherp: ‘wie profiteert er van deze groene transitie?’. Het leefbaar houden van de planeet gaat verder dan alleen het verduurzamen ervan. Het gaat ook om het creëren van een meer rechtvaardige en eerlijke samenleving. Onze huidige klimaatcrisis heeft een lange geschiedenis van koloniale uitbuiting op gbeid van natuurlijke hulpbronnen. Getroffen gemeenschappen strijden al decennia tegen de fossiele industrie en worden ook nu het hardst getroffen door de effecten van klimaatverandering. Ook in de stad speelt het vraagstuk van een eerlijke transitie, waarin duurzaamheid niet alleen betaalbaar is voor de rijken en de kosten voor een groen beleid eerlijk verdeeld worden. Klimaatrechtvaardigheid vraagt om een kritische herinrichting ons economisch systeem plus meer democratische controle over hulpbronnen.

Tijdens deze sessie van het Parlement van de Toekomst onderzoeken we hoe een transitie naar duurzame energie samenhangt met de transitie naar een rechtvaardige samenleving.

Dit doen we met de volgende gastsprekers:

> Chihiro Geuzebroek (Filmmaker, klimaatrechtvaardigheidsactivist en co-founder Climate Liberation Bloc)
> Roos van Os (beleidsmedewerker Fearless Cities bij Gemeente Amsterdam)

Climate Liberation Bloc talk at AGM Shell 2019

The GuardianAmsterdam to embrace ‘doughnut’ model to mend post-coronavirus economy

Terugkijken:

Over Parlement van de Toekomst